Dekoracje ścian? – a może z zapraw?

Zaprawy tiksotropowe wykorzystane do wykonania dekoracji ściennych

Przykłady aplikacji zapraw w technice obróbki ręcznej i przy użyciu form

eStats