Sposób pomiaru

W zawiązku z zapytaniami dotyczącymi wycen i zamówień zgłaszanych telefonicznie lub e-mailem podajemy poniżej podstawowe dane – jak dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych by podać właściwe dane do wyceny lub wykonania sztukaterii okiennej niezależnie od szczegółowych odrębnych uzgodnień dotyczących wzorów profili, ich szerokości i metody powlekania profili. My sami obliczymy w oparciu o te dane niezbędne ilości potrzebnych profili.

Informujemy przy tym, że profile do przycięcia wykonujemy zawsze z niewielkim naddatkiem, a profile na miarę z zakończeniami kształtowymi takie jak profile podparapetowe, gzymsy czy portale w zakresie ich długości zawsze uzgadniamy m.in. w oparciu o uwarunkowania istniejące lub projektowe.

W przypadku planowania zabudowy sztukaterii na oknach lub drzwiach prostych podać należy do każdego otworu, gdzie przewiduje się sztukaterię:
jak dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych

szerokość otworu A,

wysokość otworu B,

długość C parapetu istniejącego lub planowanego możliwie z odległością wolnej przestrzeni pod parapetem od lica ściany (dla drzwi nie występuje) dla właściwego doboru profili pod parapetem.

W przypadku kiedy parapet jest dopiero planowany proponujemy, aby przewidywać przeciągnięcie parapetu poza pionowe profile przy oknach jak na rysunku co jest rozwiązaniem estetyczniejszym wizualnie i użytkowo. Oczywiście każde zastosowane już przez inwestora rozwiązanie można uwzględnić i wykonać taki układ profili, który może być akceptowany.

Dla otworów okiennych lub drzwiowych zakończonych górą połową okręgu podać należy:jak dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych

szerokość otworu A ,która jest jednocześnie średnicą okręgu na bazie którego został wykonany łuk. Dla sprawdzenia należy dokonać pomiaru odległości D która powinna być połową szerokości otworu A,

wysokość B – pionowego odcinka prostego,

 długość C parapetu istniejącego lub planowanego możliwie z odległością wolnej przestrzeni pod parapetem od lica ściany (dla drzwi nie występuje) dla właściwego doboru profili pod parapetem.

Dla otworów okiennych i drzwiowych zakończonych innym fragmentem okręgu należy podać wymiary:jak dokonać pomiarów otworów okiennych i drzwiowych

szerokość otworu A,

wysokość łuku D mierzoną od podstawy łuku do najwyższego punktu,

wysokość B – pionowego odcinka prostego,

– długość C parapetu istniejącego lub planowanego możliwie z odległością wolnej przestrzeni pod parapetem od lica ściany (dla drzwi nie występuje) dla właściwego doboru profili pod parapetem.

W przypadku otworów okiennych lub drzwiowych położonych w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie (obok siebie) należy również sprawdzić i podać te poziome odległości dla właściwego doboru szerokości profili opaskowych.

Służymy ewentualnymi dodatkowymi informacjami po przesłaniu materiałów uzupełniających takich, jak projekty elewacji czy zdjęcia obiektu.

eStats