Sposób montażu

Przycinanie

Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie

Sztukaterię elewacyjną produkowaną przez firmę Dom Styl jak każdą inną produkowaną w podobny sposób można łatwo i precyzyjnie przycinać. Masa powlekająca profile pozwala na zastosowanie typowych narzędzi, tj. piła do metalu lub nóż, natomiast ze względu na konieczność docinania kątów wskazane jest stosowanie nieruchomej ręcznej lub mechanicznej piły z przesuwną przykładnią poprzeczną.

Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie W celu przycięcia profili do wykonania naroża prostego – 90 stopni – należy listwy przyciąć pod kątem 45 stopni, natomiast w przypadku naroża, w którym listwy mają być połączone pod innym kątem cięcie należy wykonać w taki sposób jak pokazano na rysunku – cięcie występuje pomiędzy punktami przecięcia się krawędzi profili.

W celu wykonania załamania gzymsu nadokiennego lub wykończenia profili podokiennych (wykonania zakończeń kształtowych, gdy nie są wykonane warsztatowo) profile powlekane należy przycinać pod kątem 45stopni jak pokazano na rysunku poniżej po czym na pozostające elementy nanieść klej montażowy i odpowiednio połączyć.

Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie
Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie

 

Przyklejanie

Profile elewacyjne należy przyklejać do suchego, pozbawionego kurzu i tłuszczu podłoża za pomocą dostępnych na rynku klejów do styropianu. Mogą to być zarówno kleje zaprawowe, montażowe czy ostatnio coraz częściej stosowane kleje poliuretanowe do styropianu. Najlepszy efekt mocowania uzyskuje się poprzez klejenie metodą pasmowo – punktową, tj. ciągły pas wokół obrzeży profilu i dodatkowo, w zależności od jego wielkości, punktowo w środku. Podczas montażu profili temperatura nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +30°C. Podłożem może być zarówno otynkowana ściana bez ocieplenia, jak i wykonane ocieplenie w ETICS (BSO – Bezspoinowy System Ocieplania), wykończone cienkowarstwowym tynkiem. Jedynie przy absolutnie płaskich powierzchniach zalecane jest nakładanie kleju na całą powierzchnię. W przypadku łączenia profili na długości i w narożach, należy pamiętać o sklejeniu styków nanosząc go na całą powierzchnię krawędzi łączonych i dokładnie do siebie docisnąć – dopasowując do linii ułożenia i przycisnąć do podłoża. W przypadku profili o większym ciężarze należy zastosować podparcie (patrz instrukcja montażu profili elewacyjnych NMC w video materiałach lub w zakładce do pobrania). Styki połączeń należy zamaskować odpowiednimi masami w zależności od metody pokrywania profili lub akrylowymi.

Profile dekoracyjne DOM STYL - klejenie Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie

 

Połączenia
Połączenia profili z innymi elementami takimi jak: parapety, obróbki blacharskie, elementy drewniane należy zawsze dokładnie wypełnić elastyczną masą uszczelniającą.

Profile dekoracyjne DOM STYL - klejenie Profile dekoracyjne DOM STYL - przycinanie

 

Wykończenia
Po związaniu powierzchni profilu z podłożem, przeszlifowaniu połączeń i zagruntowaniu, jego powierzchnię można wykończyć zewnętrzną farbą elewacyjną, nanosząc ją przy pomocy wałka lub pędzla.

Profile dekoracyjne DOM STYL - klejenie
eStats